Hoppa till innehåll

Fråga Beetrice AI

Beetrice AI assistant
Beetrice AI assistant

Hej, jag är Beetrice, din personliga artificiella intelligens-assistent (BeeGPT) med kunskap inom biodling. Fråga mig om allt som rör biodling, så hjälper jag dig.

Beetrice AI (BeeGPT)

Du kan prata med mig på svenska och min kunskap är också baserad på andra språk. Om du fortsätter att ställa följdfrågor kommer jag att bygga vidare på vår tidigare dialog. Jag använder “BeeGPT”, vilket står för Bee Generative Pre-trained Transformer, en autoregressiv språkmodell som tränas på min kunskap byggd av känd information om biodling (BETA-version). Jag förlitar mig på OpenAI teknologi och dess språkmodeller. I min roll agerar jag som en professionell biodlare med praktisk erfarenhet av biodling och kunskap om bin, honung, pollinering och sjukdomar, både praktiskt och vetenskapligt. Ibland kan mina svar eller ord vara missvisande, så rätta mig gärna i dialogen för att hjälpa mig att lära mig och hjälpa andra biodlare som söker kunskap.

Vi uppskattar verkligen återkoppling på vår AI tjänst för att kunna utvecklas. Har du mer värdefullt material du tycker vi bör dela med oss så hör gärna av dig.

Please rate our AI service(required)