Hoppa till innehåll

biodling i januari och temperatur övervakning

Bina behöver lugn och ro i januari. Deras drottning lägger redan ägg, men även i starka bikupor finns det väldigt lite yngel. Detta för att bina ska kunna värma det tillräckligt. Vad denna lilla mängd yngel är till för, bara några få larver, är inte känt. Det kommer dock säkerligen inte att hjälpa att utöka bisamhället, som under denna period uppgår till cirka 10 000 individer.

Biodling i januari och övervakning av temperatur

Som biodlare ska du endast regelbundet kontrollera bigården för att säkerställa att risk för skadedjur inte stör, eller hård vind inte fått taken blåst av från kupor eller att fåglar inte försöker nå bina.

Med Beezum sensorer kan du övervaka dina bisamhällen även på vintern.

Vad gör bina på vintern?


Bin är upptagna med att hålla värmen och lever i kupan under hela januari. De flyger inte efter nektar, för i vårt klimat blommar inga honungsblommor och under januari stiger utomhustemperaturen sällan till 8°C. eftersom ett bis liv till stor del beror på utomhustemperaturen och solljuset, är vintern en lat period för dem, under vilken de stannar permanent i kupan och flyger ut när en extremt varm solig dag inträffar. Dessa flygningar används för att tömma sig. Även en varm dag är det riskabelt för dem att lämna kupan. Om de av misstag sitter på kall snö eller is kyls de ner mycket snabbt, blir spröda och kan inte längre återvända till kupan. Om du ser ensamma bin flyga ut ur kupan under januari kan detta vara en mycket dålig signal. Troligtvis lämnar bina kupan för sista gången. De känner att deras slut är nära och de lämnar för att dö utanför kupan. På våren blir biodlaren förvånad om han finner bikupan tom. Full av förnödenheter, men utan bin. Om du öppnade kupan under januari verkar det som om det finns väldigt få bin. Ju kallare det är ute, desto mer pressas de mot varandra och samlas i ett kluster för att värma varandra. Den yttre ytan på klustret som de pressas i ett klot reduceras, vilket minimerar värmeförlusten. Eftersom honungsbin inte lämnar kupan och måste behålla sin kroppstemperatur, fyller de på sin energi med de honungsreserver de har samlat på sig under vår- och sommarmånaderna.

Tempertatur inne i bikupan och utomhus. Även om temperaturen utomhus är frysgrader så håller bina värmen i bikupan. Sensor ligger uppe på ramarna i bikupan och visar temperaturen där. Några centimeter längre in sitter bina i sitt vinter kluster och håller högre värme kring drottningen.

Vinterkluster

Vintern kan vara den sista stressfaktorn som tar slut på ohälsosamma bin och svaga bikupor. Det är typiskt att 15 till 28 procent av alla bikupor inte överlever vintern. Det finns två faktorer som gör att bin kan uthärda kyliga vintertemperaturer:

  1. Tillräckligt med lagrad honung som bina kan äta
  2. Tillräckligt antal bin för att klunga ihop sig och hålla den övervintrande kolonin varm

Om kolonin inte är tillräckligt stark för att gå in på vintern, eller om den inte har tillräckligt med proviant för att hålla hela vintern, minskar dess chanser att överleva avsevärt. Efter varroakvalstren tros vintersvält vara den vanligaste orsaken till kolonidödlighet.