Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Beezum våg för viktmätning av dina bisamhällen

Beezum våg för viktmätning av dina bisamhällen.

Vi presenterar här våra precisionsvågar för biodlare – en innovativ enhet för att övervaka och samla in information från utsidan av din bikupa. Med en våg kan du mäta yttemperatur, fuktighet och noggranna viktförändringar av din bikupa, samt bestämma effekten på bin av växter i deras närhet.

Modeller

Skillanden mellan olika modeller på vågar:

Scale 3M+

Scale 3M+ – viktmätning: Väger din bikupas vikt upp till 200 kg med en mätnoggrannhet på 10g och temperaturstabilitet på +/- 0.50 Kg / Celsius grad. Två aluminium skenor med 4 stycken vågsensorer.

Scale 3S

Scale 3S – viktmätning: Väger din bikupas vikt upp till 200 kg med en mätnoggrannhet på 10g och temperaturstabilitet på +/- 0.10 Kg / Celsius grad. Två aluminum plattor med distans mellan en noggrann vågsensorn.

Scale XS

Scale XS – viktmätning: Väger din bikupas vikt upp till 400 kg med en mätnoggrannhet på 10g och temperaturstabilitet på +/- 0.25 Kg / Celsius grad. Två dubbla aluminiumskenor med 4 stycken (2 x 2 ) noggranna vågsensorer

Funktioner

– Nektarflöde: Få dagliga, veckovisa och månatliga data om nektarflödet och se siffror och grafer.

– Övervakning av svärm: Få en omedelbar signal om en ovanlig viktminskning, vilket kan indikera en svärm.

– Vinterförberedelser: Få information om kupans vikt för att kunna förbereda för vintern och förebygga död hos bin.

– Bi hälsa: Få insikter i bikupans prestanda jämfört med andra bikupor och gör ett exakt urval av de bästa bikuporna för att välja det bästa genetiska materialet.

– Övervakning av temperatur och fuktighet: Övervakar utomhustemperaturen och luftfuktigheten (om du gör hål till inneslutningen).

– Datainsamling: Samlar in data var tionde minut och lagrar det i enhetens internminne i 2 månader samt i molnarkiv för 5 års data.

Med Web applikationen kan du ställa in ett refernsvärde att mäta tillväxt i början av säsongen, eller referensvärde efter invintringen för att se förbukningen under vintern.

Design

Våra precisionsvågar är gjord av hållbart aluminium och är universell för det flesta typer av bikupor. En våg är enkel att använda och har ett modern design. De vågar med två skenor kan du justera avståndet upp till 60 cm under bikupan. Kan till exempel även ställas under nedersta lådan i en trågkupa.

Beezum våg 3S mäter vikten av din bikupa
Beezum Scale 3S

Sammanfattning

Våra precisionsvågar är ett viktigt verktyg för biodlare, ger möjlighet att övervaka och samla in information från utsidan av din bikupa. Med dess viktmätning, nektarflödesövervakning, svärmövervakning, vinterförberedelser, bihälsa, temperatur- och fuktighetsövervakning, och datainsamling, kan du få insikter och förbättra din biodling säsong efter säsong.

Innehåll