Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Förbättra din produktivitet med en inspirerande biodlardagbok i mobilen

Hur kan du förbättra din produktivitet med en inspirerande biodlardagbok?

Beezum Mobil App Monitorering innehåller en dagbok med en loggbok för att sköta om dina bin.

Att föra en biodlardagbok kan vara ett användbart verktyg för att spåra och organisera viktiga händelser relaterade till dina bin. Det finns flera sätt att föra en dagbok, inklusive att skriva på papper, använda en elektronisk mobil app från Beezum, eller en kombination av båda.

En fördel med en pappersdagbok är att den är enkel att använda och inte kräver ytterligare inlärning. En elektronisk dagbok, som en mobil- eller webbapplikation, kan dock erbjuda mer bekvämlighet och organisation. Detta eftersom den gör att du enkelt kan bläddra i dina register över bisamhällen. Du kan också automatisera vissa poster, som väder anteckningar eller bikupans vikt, med hjälp av en elektronisk dagbok. Dessutom kan du titta i historiken i din dagbok i mobilen närsomhelst. Att låta andra använda Beezum mobilapp för att se information om dina bisamhällen i mobilen kan även vara inspirerande för dina närmaste och vänner.

Att kombinera en pappersdagbok med elektroniska register kan ge det bästa av två världar. Förutom att skriva anteckningar och rita i en fysisk dagbok kan du även dra fördel av de organisatoriska fördelarna med en elektronisk dagbok. Dessutom kan en väl underhållen pappersdagbok ha sentimentalt värde och fungera som en värdefull resurs för framtida referens.

Har du flera bigårdar?

Om du har fler bigårdar, skapa en extra dagbok för varje bigård, annars kan du få svårt att hålla reda på dem. För varje bigård kan du markera dess detaljer, såsom plats, väder, höjd eller något som kan påverka bikuporna.

Skapa lista över alla dina bigårdar i din mobil app och ge dem namn på platsen.

Hantera en eller flera bigårdar

Skapa en bikupa för varje bikoloni

Varje bikupa har sin egen typ och dimensioner. I olika bikupor beter sig bin lite olika, även om det viktigaste för dem är bikupans övergripande inre dimension. Allt annat i bikupan anpassar sig. Information om din drottning och åldern är vikigt att veta.

Samla information on din typ av bikupa och drottning

Lista och identifiera alla dina bisamhällen

Vi rekommenderar att du numrerar kupan så att du enkelt kan den i dagboken. Om du föredrar namn, namnge gärna bikuporna, men inget hindrar dig från att ha bikupans nummer markerat någonstans på kupan. Du måste också skriva samma nummer eller namn på kupan, annars kommer du att förväxla dem med tiden.

Du kan numrera och namnge dina bisamhällen. Identifierar du namnen med med 001, 002, 003, osv… så listas de enklast i den bokstavsordningen.

Lista alla dina bikupor i bigården.

För en log på hur bisamhällen utvecklar sig över säsongen

Du kan ha en snabb översikt över status för alla dina inspektioner. Bra att veta när du ska planera in nästa inspektion och ha koll på innan du öppnar bikupan.

Ha enkelt översikt över dina inspektioner under säsongen

Att göra en inspektion och spara i logg boken

Varje inspektion ger dig mer information och insikt om hur ditt bisamhälle utvecklas. Att kunna gå tillbaka och snabbt se historik är värdefullt ifall det kan vara indikation på problem eller du behöver åtgärda något.

Datum och tid för besiktningen

Det är viktigt att du vet när besiktningen gjordes, både datum och tid. Bin beter sig olika på morgonen, olika på dagen och på kvällen. Det är också viktigt att veta datumet – utan datum är information om besiktningen värdelös.

Drottning
Du såg drottningen i kupan – Ja / Nej

Ägg – Ja / Nej
Vid besiktningen kontrollerar man nästan alltid om drottningen lägger ägg. I så fall måste hon ha varit där för minst tre dagar sedan.

Öppen yngel – Ja / Nej
Mängden öppen yngel ger dig den bästa informationen om bisamhällets hälsa och dess framtid. Om du ser torkad eller död yngel är det definitivt ett problem med bisamhället. Hittar man lite öppen yngel under säsongen är det en signal om att det händer något med drottningen.

Täckt yngel – Ja / Nej
Kvantiteten och kvaliteten på den täckta yngeln ger dig information om drottningens tillstånd. Om du ser ett kontinuerligt område med täckt yngel, så är det definitivt i gott skick. Om du hittar många fria celler bland de täckta cellerna är det ett tecken på att det finns ett problem i kupan.

Bistyrka
Styrkan i bisamhället är din anteckning om utvecklingsstadiet för bisamhället som helhet. Även bisamhällets relativa styrka förändras under året. Under en lång vinter kommer även en stark bikoloni att uppta cirka 4 ramar, eftersom de sitter i vinterklustret. Deras antal sjunker från sommaren till cirka 10 000 individer. Under resten av säsongen, när bina inte är inlåsta i klungan, räcker det om du gör följande anteckning:
Svag – bina upptar max 4 ramar (Langstroth Original)
Medel – max 8 ramar
Stark – mer än 8 ramar

Temperament av bin
Lugn, neutral, aggressiv

Öppna drottningscell
Ja / Nej

Stängd drottningcell
Ja / Nej

Uppstod ung drottning
Ja / Nej

Honung
Notera bara antalet honungsramar – detta hjälper dig att bestämma när du ska extrahera honungen. Om du har en vågvikt kan du avläsa och uppskatta denna siffra utifrån kupans vikt.

Antal ramar upptagna av bin
Man räknar ramarna runt vilka bin syns i gångarna mellan ramarna. Den här siffran berättar om den totala styrkan hos bikolonin.

Behandling
Var noga med att skriva ner exakt hur du behandlat om problem skulle uppstå. Du kommer då att kunna ta reda på varför.

Honungsskörd
Notera bara hur många hela ramar du extraherade från kupan. Om du har många bikupor, och vet bara den totala vikten av den extraherade honungen i kg så dividera den med antalet bikupor.

Anteckningar
Det finns alltid något extra du vill anteckna. Om det verkar viktigt för dig, anteckna det.

Första inspektionen för säsongen är viktig

Första inspektionen för säsongen är bra att hålla reda på. Har bisamhället överlevt vintern? I vilken kondition är det? Indikation på några probem? Behövs det extra mat?

Första inspektionen på säsongen är viktig

Vid skördetid är det bra att notera hur mycket du tar från varje bikupa.

Det är praktiskt att hålla redan på hur måna ramar du skördar från din bikupa. Bra att veta även för att bedöma hur mycket du ska mata bina inför vintern.

Hur mycket honung har jag skördat?

Skötselåtgärder

Skötsel åtgärder och när de gjordes är bra att hålla reda på. När gjorde du behandlingar? När matade du samhället inför vintern?

Lista dina åtgärder för bikupan

Innehåll