Hoppa till innehåll

Integritets Policy

Integritetspolicy Beezum AB


Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgifter behandlas hos oss i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi, (Beezum AB, org nr 559369-1610), tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp, vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Beezum AB, org nr 559369-1610, Remontvägen 1, 177 39 Järfälla.

Vår webbplatsadress är: https://beezum.online och https://www.beezum.se

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlas dina uppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, eller använda våra webbtjänster genom och våra underleverantörer, eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp, bokning och bevakning av varor och tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Varför behandlar vi uppgifter?

· För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskickande av varor och tjänster, fakturering och betalning, och tillhandahålla support.

· För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter.

· För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

· Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

· Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm.

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som vi lagrar i våra och våra underleverantörers databaser är enbart uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig vid registrering av beställning eller registrering vid användande av tjänster:

För och efternamn
Personnummer och/eller Organisationsnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Betalningsuppgifter
Kundnummer

Beezum insamlingsdata och kunddata (rapporter, mätvärden, bilder, SIM-identitet, position, datatrafik) till molnarkiv, som används för våra informationstjänster och kommunikationstjänster.

Det kan hända att vi samlar in personuppgifter från tredjeparts tjänsteleverantörer t.ex. information om kreditvärdighet från kreditinstitut vid t.ex. fakturering. Dock sparas inte dessa uppgifter utan kontrolleras bara vid det tillfälle då det ev. behövs.

Personuppgifter sparas för att underlätta för dig vid nästa beställning.

Rättsliga grunder

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra ordrar sparar vi i kundregistret:

– Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret

– Namn, adress, telefonnummer samt e-post
– Betalreferens
– Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen, sparar vi i orderregistret

– Namn, adress, telefonnummer samt e-post
– Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevs registret

– Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning


Hur skyddas dina uppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

-Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter utan ditt samtycke
-Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
-Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.


Vem kan dina uppgifter lämnas ut till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av produkter, webbtjänster och molnarkiv, betaltjänster, lagerhanteringsföretag, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina uppgifter kommer aldrig att på något sätt säljas, hyras ut eller på annat sätt lämnas ut till någon obehörig.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa, ett s.k registerutdrag.

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Beezum AB
Remontvägen 1
177 39 Järfälla

Du kan även maila till: info@beezum.se

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med
Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Om du som användare registrerar dig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter du anger i din användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter
Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

MailPoet nyhetsbrev och e-post
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller om du är medlem på vår hemsida (du kan logga in) eller om du har köpt något på vår hemsida, finns det en stor chans att du kommer att få e-post från oss.

Vi skickar endast e-post till dig som du har valt att ta emot, eller som avser de tjänster som vi tillhandahåller till dig.

För att skicka e-post till dig använder vi namnet och e-postadressen du ger oss. För att förhindra missbruk av systemet loggar vår webbplats även den IP-adress du använde när du anmälde dig till tjänsten.

Denna webbplats kan skicka e-post via MailPoets utskickstjänst. Denna tjänst gör det möjligt för oss att spåra öppningar och klick i våra e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev.

Ingen identifierbar information spåras annars utanför denna webbplats förutom e-postadressen.

MailPoet skapar och lagrar två cookies om du använder WooCommerce och MailPoet tillsammans. Dessa cookies är:

Namn på cookie: mailpoet_revenue_tracking
Giltighetstid för cookie: 14 dagar.
Beskrivning av cookie: Syftet med denna cookie är att spåra nyhetsbrev som skickas från din webbplats som förvärvar klick och efterföljande köp i din WooCommerce-butik.

Namn på cookie: mailpoet_abandoned_cart_tracking
Giltighetstid för cookie: 3 650 dagar.
Beskrivning av cookie: Syftet med denna cookie är att spåra användare som har övergett sin varukorg i din WooCommerce-butik, för att sedan kunna skicka dem ett nyhetsbrev om den övergivna varukorgen från MailPoet.

Obs: Användaren måste ha valt att prenumerera och vara en bekräftad prenumerant.

e-handel

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår e-handels butik.

Vad vi samlar in och lagrar
Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:

Produkter som du har visat: vi använder detta för att exempelvis visa dig produkter som du nyligen har tittat på.
Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader
Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och skicka dig beställningen!
Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

När du köper från oss, ber vi dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för syften, såsom att:

Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
Konfigurera ditt konto för vår butik
Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
Förbättra vår butikserbjudanden
Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem
Om du skapar ett konto kommer vi att lagra ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, vilket kommer användas för att fylla i dina uppgifter i kassan för framtida beställningar.

Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra beställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Vi lagrar även kommentarer eller recensioner, om du lämnar dessa.

Vilka i vårt team har tillgång
Medlemmar i vårt team har tillgång till informationen du ger oss. Till exempel, både administratörer och butiksägare har tillgång till:

Beställningsinformation som t.ex. vad som köptes, när det köptes och var det ska skickas, samt
Kundinformation såsom ditt namn, e-postadress samt fakturerings- och leveransinformation, och mät- och kunddata som lagras i molnarkivet.
Vårt team har tillgång till denna information för att uppfylla beställningar, genomföra återbetalningar och tillhandahålla support.

Vad vi delar med andra
Vi delar information med tredje part som hjälper oss genomföra beställningar och lagra tjänster åt dig, till exempel Fraktbolag Sendify AB med fraktdistributörer- DHL, UPS, TNT, DSV, FedEx, Bee Hive Monitoring s.r.o, och mobilkommunikation via Tele2 Sverige AB. Loopia AB sköter vårt webbhotel, email kommunikation och vår IT plattform men vi delar inte något kundinformation med dem.

Betalningar
Vi tar emot betalningar genom Payson AB och PayPal. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till Payson och PayPal, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.