Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Hur många bin flyger under dagen?

Det är intressant att se hur bin flyger under månaden juli. Om det är en trevlig dag kommer 30 000 till 100 000 bin att flyga ut ur kupan, och en del kommer att flyga ut och återvända 7 gånger. Under en dag kommer 500 till 2 500 bin som dör utanför kupan inte återvända. Nya bin kläcks fortfarande, så om man tittar inne i kupan är det inte alls uppenbart att det dör så många bin.

Att manuellt se och uppskatta hur mycket bin som faktiskt flyger ut och in, att räknade dem en efter en och föra register över hur många av dem flyger, hur mycket pollen de samlar in, och hur länge de är utanför kupan, är i princip omöjligt.

Beezum BeeCounter

Använder du en en elektronisk biräknare som använder fotoceller för att spela in varenda bi som flyger ut ur kupan och returnerar så kan du se och förstå detta. Resultaten kan vara intressanta och häpnadsväckande, och uppgifterna kan förvåna dig, eftersom de förändras under året, men även dagtid.

Var 10:e minut, är det 200 till 1000 bin som flyger ut ur kupan, och om det finns nektar så kommer de bli dubbelt. Och ungefär samma siffra på antal återkommer.

Bortsett från för morgon- och eftermiddagsflykten för fler bin, beter de sig som om de vore synkroniserade. Ungefär det samma antal bin flyger iväg som kommer tillbaka. Om antalet flygande bin ökar, så ökar antalet återvändande bin, i ett ganska snävt tidsintervall. Deras system för att samordna antalet flygande bin har verkligen några exakta regler som styr detta. Bina är utanför kupan, beroende på avståndet de måste flyga, i 20 till 40 minuter.

Bin reagerar mycket exakt på ett väderomslag. Om en storm närmar sig, kommer de alla tillbaka snabbt. Om stormen avtar flyger de snabbt ut igen. Detta korrelerar mycket exakt med den kraftiga förändringen i atmosfärstryck säkert innan stormen. Ändå kan de flyga, även om det regnar lätt, om det är varmt ute och det finns nektar flöde. Vid fint väder flyger de fram till skymningen, några gånger återvänder de nästan i mörker.

Det tar 20-40 minuter för ett bi att återvända till kupan då de samla nektar

Ett bi kan flyga 2-3 kilometer från sin bikupa för att hämta mat, och hitta hem igen. Upp till 6 kilometer kan bina flyga från bigården

Om du har fel design av kupan kommer bina att sluta flyga under den varmaste delen av dagen. De kommer då att fokusera på att kyla kupan. Det enklaste sättet för dem att kyla det är att du lämnar den maskade bikupans golvinsats öppen. Genom att öppna bikupans botten kan du effektivt minska temperaturen upp till 10°C för den ideala temperaturen på 35°C. Med en liten öppning för kupan och en oventilerad botten, kan temperaturen i kupan kan vara upp till 45° C.

Vad du definitivt behöver tillhandahålla är ett välisolerat tak. Start sol som skiner på oisolerade tak kan smälta kakorna.

Se förändringar under sommarperioden

Bi räknade för en bikupa under sommar säsongen med; Blå – går ut, och Orange – går in. Vissa dagar är mer aktiva än andra beroende på väder och olika blomningsperioder med tillgång till nektar.

En veckas biräkning visar dig dygnsintensiteter och skillnader mellan olika dagar

Under en vecka i Juni kan det vara mer bin som går ut än kommer tillbaka.

För varmt i kupan mitt på dagen ?

För varmt inne i kupan mitt på dagen på grund av för dåligt ventilation och isolering innebär att bin behöver använda tid mitt på dagen för att fläkta och kyla bikupan. Med biräknare kan du se intensiteten under dygnets timmar, från morgon till kväll. Har du en dipp mitt på dagen så kan det hjälpa att undersöka kupans ventilation och konstruktion för värme isolering.

Synkront flygande bin?

Om du zoomar in och tittar på historik av biräkning över några få timmar kan se hur intensiva in och ut flygningar är, och även hur synkrona bina är

Mer teori om möjliga användningsområden för att räkna bin

Graden av expansion eller minskning av biflygningar kan tyda på bikupans hälsa.

Expansionen eller nedgången av orienteringsflygningar över dagar kan signalera drottningens hälsa.

Tidsförskjutningen mellan toppar för bin som lämnar och återvänder kan indikera antalet födosökare och avståndet till pollen/nektarkällan.

Jämförelse mellan två eller flytta bikupor för att testa för manipulationer; Till exempel,
– lägga till/ta bort honungslådor
– intern sockermatning
– behandlingar med oxalsyra
– insikt och utbildning om binas flygaktiviteter och intensitet under dygnet och säsongen.

Förstå bikupans hälsa genom att räkna bin

Att likställa biflygdata och orienteringsflygningar med övergripande bikupas hälsa eller drottningens hälsa verkar möjligt. Orienteringsflyg är ett beteende hos “medelålders” bin på omkring 20 dagar gamla. Innan bin i denna ålder söker föda kommer de att lämna kupan som en grupp vid mitten av dagen, vilket resulterar i en lätt att se ca 45 min topp i data. Om det finns en minskning av orienteringsflygningar kan det tyda på en minskning av äggläggningen ~42 dagar innan (22 dagar kläcks + 20 dagar till födosökning).

Fodersökningsavstånd

Det är lätt att i data se små men tydliga skiftningar i tid mellan bin UT och bin IN. Detta indikerar både en volym bin som lämnar och återvänder tillsammans samt ett ungefärligt avstånd eller flygtid till och från födosöksplatsen.

Analysera biräknar information via Web applikationen

Att analysera statistik, zooma in och ut över tidsperioder / veckor / dagar för se data gör du bäst med Web applikationen. I Mobil Applikationen kan du även se dagens data men skärmens storlek gör det oftast svårt att se trender över längre tid på en liten display. Du kan även därifrån exportera data till excel för att se mätpunkter nogrannare.

Innehåll