Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Om Beezum svärmvarning och förhindra svärmning

Varför svärmar bin?

Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Du som biodlare strävar efter att bevara eller öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg.

Svärmvarning med Beezum eHive Heart

Med Beezum eHive Heart kan du enkelt övervaka dina bisamhällen och få indikation om svärmvarning.

Status meddelande i din Beezum mobil telefon app eller web tjänst visar ifall det finns risk för svärmning.

Prognos för svärmning

Vi använder ljudanalys för att identifiera vi biets beredskap för svärmning. Standardfrekvensen för fasta bikupor är upp till 200 Hz. När bikupan förbereder sig för svärmning stiger frekvensen till 240 Hz. Om bikupan befinner sig i svärmhumör kommer frekvensen stiga till över 270 Hz. Om ljudets frekvens överstigen 300 Hz kommer bikolonin snart att dyka upp ( då grund av det aktuella vädret).

Amplitud: totalt brus från bikupan. Från dessa data kan bikupans aktivitet eller bikupans reaktion på olika stimuli som behandling, nektarläggning, inkräktar attack, och andra läsas . Data sträcker sig från få enheter på vintern till tiotals till hundratals för starka bikolonier på sommaren.

Kurvorna ovan visar indikation för svärmning hur relativa styrkan / intensitet A(dB) i förhållande till frekvens (Hz) ökar över tid för respektive 3 veckor, 5 dagar och en dag inför svärmning.

Om svärmning

Svärmande bin är ett fenomen som kan ses när en stor grupp bin samlas och flyger omkring tillsammans. En teori för varför bin svärmar är att det finns för många ambin i förhållande till larver att mata. När det finns en överskott av ambin och för lite larver att mata kan bin börja svärma för att hitta en ny plats att starta en ny koloni. Detta kan också utlösas av en brist på plats för äggläggning.

Vid förberedelse för svärmning minskar produktionen

Förr i tiden var svärmning en naturlig del av bisamhällets fortplantningsstrategi, men i dag försöker vi som biodlare förhindra svärmning för att maximera honungsskörden. När bina kommit i svärmstämning måste de sörja för modersamhällets fortlevnad genom att bygga drottningceller och lägga ägg däri. När drottningen slutar lägga ägg och bantar för att bli flygduglig, väntar resten av samhället på att drottningcellerna ska täckas. När detta sker flyger ungefär hälften av samhället ut med hjälp av färdmat i honungsblåsorna. Drottningen ansluter sig till svärmen och tillsammans flyger de tills de hittar en lämplig plats att starta en ny koloni.

Att förhindra svärmning med mer plats

För att förhindra svärmning kan du som biodlare se till att bina har tillräckligt med plats och skattlådor i god tid. Det är också bra att byta ut drottningen efter två säsonger för att minimera risken för svärmning. Om kolonin ändå börjar förbereda sig för att svärma kan man försöka hantera situationen på följande sätt.

Flytta samhället åt sidan och sätt en ny botten på den gamla platsen. Sätt ett tomt yngelrum på den nya botten. Leta reda på drottningen och häng den ramen hon går på i det nya yngelrummet. Inga viseceller får finnas på denna ram. Häng dit en ram med täckt yngel, foderkakor och tomkakor så att lådan blir full.
Avläggaren som nu står vid sidanom skall ha viceceller, resten av yngelkakorna foder och vatten. Efter 2 dagar tar du bort yngelkakan som den gamla drottningen fick och hänger den i avläggaren. Nu har du två samhällen och svärmlusten är borta.

Förhindra svärmning genom vingklippa drottningen

En annan metod för att hantera svärmning är att märka drottningen med en färgprick och vingklippa henne. Genom att vingklippa drottningen gör man henne oförmögen att flyga, vilket kan göra det lättare att hitta henne och hindra henne från att följa med svärmen om samhället svärmar. I så fall kan drottningen falla till marken och svärmen kan återvända till kupan. Om man är hemma vid tillfället kan man hitta drottningen och skapa en avläggare, eller förena avläggaren med ett annat samhälle som behöver förstärkning om man inte vill öka antalet samhällen i sin bigård.

Använd spärrgaller för att minska risken av svärmning

Ytterligare annat sätt att hindra svärmning är att använda ett spärrgaller under yngelrummet. Detta hindrar drottningen från att följa med svärmen, vilket gör att svärmbina återvänder till kupan efter en stund. Detta är ett vanligt sätt att hantera svärmning som används av yrkesbiodlare, och kräver en specialbyggd botten som låter biodlaren reglera om bina kan passera spärrgallret eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att öppna spärrgallret regelbundet för att släppa ut den nya drottningen och drönarna, och för att undvika att den nya drottningen dräper den gamla.

Fördelar med att svärmvarning

Svärmning kan alltså ha många olika orsaker, inklusive platsbrist, brist på foder, åldrande drottningar och viss genetisk predisposition hos bina. Det är viktigt för biodlaren att förhindra svärmning, eftersom det kan leda till förlorad honungsskörd och en minskning av det totala antalet bin i samhället. Detta kan göras genom att ge bina tillräckligt med plats, byta ut drottningar regelbundet och använda metoder som vingklippning och spärrgaller för att hindra drottningen från att följa svärmen. Odling av svärmtröga bin kan också hjälpa till att förhindra svärmning.

Att hantera bisamhällen som svärmar orsakar mycket merarbete och tid. Tid som du kan spara in med hjälp av Beezum eHive Heart.

Innehåll