Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Vanliga frågor

Vanliga frågor med svar om våra lösningar

Vad är det viktigaste att hålla koll på?

Du kan snabbt se status att allt är grönt i dina bikupor med jämna mellanrum. Oavsett om du är i bigården, hemma eller ute och reser, eller vilken tid det är på säsongen.

Vad ska jag göra om det varnar för svärmning?

Baserat på ljudfrekvenser signalerar status svärmande humör för bina i kupan. Rött betyder hög risk för problem. Gult betyder beredskap för svärmning. Data från de senaste 14 dagarna utvärderas kontinuerligt. Har det nyligen indikerat gult så avvakta någon dag & dagar men var observant på din bikoloni. Om det indikerar rött bör du inspektera din bikupa. Finns det drottningceller? När bina kommit i svärmstämning, dvs. när någon faktor utlöst beslutet att dela sig, måste de först och främst sörja för modersamhällets fortlevnad. Detta gör de genom att bygga drottningceller. Ofta ganska många. Drottningen lägger ägg i dessa, och bina matar larverna med det speciella drottning fodret.

Jag ser inga data i min mobil app ?

Du behöver scanna din QR kod först för att aktivera data. Har du fortfarande problem läs mer under felsökning.

Kan jag använda detta under lågsäsong och vintern ?

Javisst, du kan se att dina bikolonier lever och se hur temperatur & fuktighet ändras då bina går in i vinter kluster. Med din våg ser du hur vikten sjunger och mycket foder bina förbrukar vecka för vecka fram tills vårsäsongen börjar igen.

Hur fungera sensorer med batterier och solcellen på hösten och vintern ?

Ja, sensorerna fungerar även under vintern. Se till så att de skyddas från snö. Batterier fungerar under vintern och enheter. Stark köld kan dock få batterier att fungera sämre. Rekommendation är att du har bytt Heart batteri innan vinter säsongen börjar. Se även gärna till att Gateway och Scale batterier är fullt laddade.

Behöver jag abonnemang ifall jag bara har Beezum Heart?

Nej det krävs inte abonnemang för Heart om du bara vill skaffa dem till dina bikupor, och du använder Mobil App Gateway for lokal uppkoppling på plats i din bigård. Mobil App Gateway gör lokal anslutning direkt vid din bikupa från din mobiltelefon för att skicka data till molnarkivet då du befinner dig på plats i bigården. Fungerar som alternativ till Beezum eHive Gateway för att visa data i Mobil Monitoring App. Den är gratis att ladda ner.

Ett Beezum IoT abonnemang behövs ifall du vill använda Beezum Gateway för kontinuerlig uppkoppling och uppdatering av information från dina sensorer (Heart, Scale, BeeCounter, Enviro). Smart Internt-of-Things (IoT) uppkoppling av din bigård ger dig alltid tillgång till information när som helst och var som helst i din Mobil App.
Med ett Beezum Web abonnemang kan du även se all din information i lugn och ro via din datorskärm. Lämpligt om du har flera bikupor och vill analysera data & trender över längre tid.

Innehåll