Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Ljud

Frekvens

Ljudfrekvens: bin kommunicera också efter ljud, främst genom att ändra frekvensen av ljudet som avges. Från frekvensen av ljud kan vi identifiera den saknade bidrottningen (bi-gråt). På samma sätt identifierar vi biets beredskap för svämning. Standardfrekvensen för fasta bikupor är upp till 200 Hz. När bikupan förbereder sig för svärmning stiger frekvensen till 240 Hz. Om bikupan befinner sig i svärmhumör kommer frekvensen stiga till över 270 Hz. Om ljudets frekvens överstigen 300 Hz kommer bikolonin snart att dyka upp ( då grund av det aktuella vädret).

Amplitud: totalt brus från bikupan. Från dessa data kan bikupans aktivitet eller bikupans reaktion på olika stimuli som behandling, nektarläggning, inkräktar attack, och andra läsas . Data sträcker sig från få enheter på vintern till tiotals till hundratals för starka bikolonier på sommaren.

Kurvorna ovan visar indikation för svärmning hur relativa styrkan / intensitet A(dB) i förhållande till frekvens (Hz) ökar över tid för respektive 3 veckor, 5 dagar och en dag inför svärmning.

I web tjänsten och mobil app kan du se utvecklingen av frekvensen och kurvans lutning, över tid. Frekvensanalysen ska normalt ha en fallande lutning uppifrån och nedåt från de lägre frekvensbanden till de högre frekvenserna.

Om frekvensbandet inte har normal fallande lutning efter en period så finns det anledning att kontrollera bikupan.

Innehåll