Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Statusfärger

Bikolonins övergripande tillstånd i färger.

Status: det allmänna tillståndet för kolonin i färg. Om något ovanligt händer kan denna lampa varna dig. Det kan vara ett problem med bisamhället, en plötslig viktförändring, ett dött batteri eller något annat. Detaljer av status beskrivs i mobilapplikationen i det gula informationsfältet.

Bin: Indikerar låga eller höga, ovanliga eller kritiska värden för inomhustemperatur och luftfuktighet.

Drottning: Indikerar ett problem baserat på drottningens ljudfrekvens. Statusdetaljerna beskrivs på mobilapplikationens skärm i det gula informationsfältet. Data från de senaste 7 dagarna utvärderas.

Svärmning: Baserat på ljudfrekvenser signalerar detta svärmande humör, sjukdomar eller andra ovanliga beteende för kupan. Rött betyder hög risk för problem. Gult betyder beredskap för svärmning. Data från de senaste 14 dagarna utvärderas kontinuerligt.

Grönt – Allt är okej

Gult – Lite problem

Rött – Stor problem

Blank – Brist på information ännu

Innehåll