Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Kom igång med våg

Vågen är ett precisions instrument med sensorer

Typen är elektronisk precisionsvåg i aluminium. Den är universell för det flesta typer av bikupor och enkel att använda.

Vågen är en precisionsinstrument med informationsinsamling och övervakning från utsidan av din kupa. Mäter ytter- temperatur, fuktighet och noggranna viktförändringar av din bikupa. Olika modeller finns beroende på behov av vikt som ska mätas.

Placering

Bikupans bänk ska vara horisontell och vågen placerad på denna under bikupans botten. Om bikupans bottenplatta är mjuk av frigolittyp, så måste något hårt placeras mellan vågens mätpunkter med trycksensorer och bottenplattan annars kommer mätpunkterna att sjunka ner i frigolit och därmed ge fel vikt. Lägg en trälist mellan botten och vågen.

Vågen hör ihop är logiskt ihop kopplad med Heart för gemensam bikupa med samma identitet. Flytta inte runt och byt inte plats, och blanda inte våg med andra Heart och andra bikupor.

Beezum eHice Scale 3M+

Om bikupan utsätts för vind så att den måste spännas fast med spännremmar är det viktigt att lämna lite slack i remmen så att vågen inte låser sig.  Se till att sensorlådan står skyddat och fast, och sensor kablar inte hänger fritt under bikupan. Lådan och kablar ska inte kunna röra sig av vinden för att undvika risk för glapp.

Om vågen är av typen Scale 3S så ska distans skruvarna i hörnen vara minst 1 mm avstånd öppna för att sensor ska kunna mäta vikten.

Beezum eHice Scale 3S “Scientific” med sensor låda och batteri.
Bikupa placerad på Beezum eHice Scale 3S “Scientific”

Om du har Gateway enheten behöver du bara ladda ner (den gula) Mobil App Monitorering.

Om du inte har Gateway enheten behöver du ladda ned (den gröna) Mobil App Gateway och starta den för att läsa av och ladda upp data.

Funktioner

 • Väger din bikupas vikt upp till 200 kg eller 400 kg beroende på modell
 • Bra mätnoggrannhet 100g, 150g eller 250g beroende på modell
 • Temperaturstabilitet med 1g eller 5g per  Celsius grad beroende på modell.
 • Du kan se uppskattat hur många bin som flyger ut från kupan på morgonen
 • Varning för ovanlig viktförändring – stöld
 • Övervakar utomhustemperaturen
 • Övervakar luftfuktigheten utomhus (om du gör hål till inneslutningen)
 • Dagliga, veckovisa, månatliga nektarflödesdata
 • Siffror och grafer
 • Uppskattat antal flygande bin
 • Data samlas in var tionde minut
 • Internminne på enheten lagras i 2 månader
 • Molnarkiv för 5 års data
 • Kommunikation via smartphone via Bluetooth eller extern Gateway
 • Kommunikationsavstånd utomhus 100m, efter insättning i bikupan 5m till 50m. (Om du har Gateway kan du se data från valfritt avstånd).
 • Webbapplikation för persondatorer och data export till MS Excel
 • Laddningsbart batteri. Batteriet håller i 5 år på en laddnings cykel
 • Batteri ingår
Innehåll