Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Vikten av våg för dina bisamhällen

Ett viktigt verktyg som alla biodlare kan använda är en bikupevåg

Du kanske funderar på frågor som :

 • Hur mycket nektar hämtar dina bin in per dag?
 • Vad är viktförlusten för nektar som avdunstar under natten?
 • Hur många bin har svärmat och när?
 • Hur mycket honung är det i bikupan?
 • När är det lämpligt att skörda honung?
 • Vilket bisamhälle är det mest effektiva?
 • Hur många bin flyger ut ur bikupan på morgonen?
 • Behövs det matas inför vintern?
 • Hur mycket honung konsumerar bina under vintern?
 • Är det nödvändigt att lägga till en honungsram?

Fördelar med en bikupevåg

Vågen låter dig övervaka hur mycket honung som finns för närvarande i din bikupa, och hur startkt ditt samhälle växer. Du kan också ta ut andra data som nuvarande och tidigare vikt. Biodlare har i alla tider hanterat och skördat sin bin utan att ha en bikupevåg, men varför säga nej till något som bara kommer att förbättra din biodling. Här är orsakerna till varför du behöver en bikupevåg.

Blommningseffekter

När du väljer data från en bikupevåg kommer du att kunna avgöra hur växterna som omger dina bin påverkar dem. Kupans våg visar upp växters effekt kring bikupan ifall placerad i tex odlingsområden. Så du kan bestämma vilka växter och vilka platser som är bra för din bikupa.

Honungsmätning

Detta är det främsta målet för varje biodlare. Förmågan att bestämma eller förutsäga mängden honung som bin kommer att producera förändrar allt inom biodling. Honung är inte bara ett sätt att nå produktsionsmål, det är också viktigt att rätt mängd med honung finns i bikupan för bin att leva av. Vågen kommer också att ge dig information om hur mycket honung du kan skörda under säsongen. Med hjälp av vågen kan du fatta beslut om vad som eventuellt behöver ändras så att du kan få en bättre avkastning nästa säsong.

Vinter övervakning

Den farligaste perioden för bin är vintersäsongen. Bin dör i stort antal på vintern och bara de starka blir kvar. De kan inte producera honung på vintern, och vad de än producerar under sommaren behöver de det också för att de ska överleva. De behöver extra utfodring inför vintern. Det kan vara svårt att förstå hur starkt ditt samhälle är för att klara vintern. Därför är en bikupevåg mycket användbar. Den hjälper till att förutsäga om bikupan är tillräckligt stark eller om den är svag. Det kan hjälpa dig göra nödvändiga förändringar.

Svärmningsproblem

Bin svärmar ibland bort. Det är svårt att märka när det händer i litet antal åt gången. Detta påverkar samhället och bikupan mycket och inte på ett bra sätt. Så en bikupevåg låter dig veta om bina har svärmat medan du var borta. Utöver detta, baserat på den information som för närvarande hålls, kommer bikupevågen att kunna förutsäga hur produktionen kommer att påverkas på grund av svärmningen.

Förstå bisamhällets hälsa

Det är mycket viktigt att förstå binans hälsa. Men det är ett mycket svårt jobb. Ibland kan även experter ha utmaningar i att bestämma hur friska bin är, vilket innebör även att det är svårt för en nybörjare att förstå det. Det är här en bikupevåg spelar in. Den kan avgöra hur friska bina är och den berättar också om de kommer att överleva vintern eller inte. Du kan göra nödvändiga åtgårder i förväg innan något katastrofalt händer med din bikupa.

Slutsats – en våg för dina bikupor kan göra följande saker:

 • Förstå hälsan hos bin.
 • Få vägledning och bestämma vad som behöver göras för att skydda bina.
 • Hur mycket honung du kommer att få den här säsongen.
 • Se vikten på din bikupa och om den minskar, kommer du att kunna veta att antingen många bin är döda eller att de har svärmat.
 • En bikupevåg är något som gör jobbet med biodling mycket lättare och roligare om det används korrekt.
Innehåll