Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Vikt

Du kan se nuvarande vikt, vikförändringen senaste dygnet, senaste 7 dagar, senaste 30 dagar ( i webb applikationen) och viktkurvan under hela säsongen med den vita kurvan. Den röda linjen kan du sätta referens vikt då du startar mätningen på säsongen som jämförelse (webb applikationen).

Antal aktiva bin beräknas från morgonens viktminskning när bina lämnar bikupan, baserat på vikten av ett bi, på 0.1 gram. Ett bi väger ungefär 0.1 gram. Det kan variera något beroende på arten av biet och dess ålder. Men de flesta bin väger mellan 0.08 och 0.12 gram.

Vikt: visar aktuell vikt och dagliga, veckovisa eller månatliga ökningar eller minskningar

Vikten är också känslig för väder (frost, dagg, regn, direkt solljus). Då kan vikten fluktuera så att det blir fler de långsiktiga trenderna man måste titta på. Det är dock helt tillräckligt för biodlingsbehov.

“Spikar” neråt i diagram visar de tillfällen då man gjorde inspektioner och till exempel lyfte av lådor från bikupan.

Innehåll