Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Kontroll av Biräknare

För att kontrollera installation BeeCounter kan du genomföra följande.

Din biräknare består av sensor in-ut gångar och en låda med solcells laddare och batteri.

Verifiera att kontakt med sensor finns

Starta Diagnostics App och välj Settings “Display bee counters”.

Sök efter BeeCounters i “Devices in Range” och välj den du vill kontrollera.

Om du inte får kontakt med sensor så vänta ett tag och prova igen ett par gånger med att start om Diagnostics App. Om det inte får kontakt verifiera batteriet och kontrollera att den är laddad (se separat kapitel om batteri).

Kontrollera och uppdatera programvara

Normalt har du senaste version installerat i din sensor. Ibland kan det dock vara så att programvaran behövs uppdateras. Verifiera och välj om programvara Firmware “Update available” för Bee Counter behöver uppdateras. Tryck i så fall gröna pilen upp.

Se status State Upgrading (X%). Vänta tills uppdateringen är klar.

Se att Firmware är uppdaterat till nyare version.

Kontrollera sensorns räknare fungerar

Använd dina fingrar och rör försiktigt mellan sensorerna som räknar binas in- / ut- passage. Du kan se att räknare sensorn räknar med de röda strecken.

Dra skärm nedåt för att se alla räknare sensorer.

Koppla bi räknare till rätt kupa

Du kan manuellt koppla din bi räknare till rätt bikupa där den är installerad.

Tryck på “Assigned Hive bee counter 1″”

Välj den kupa du vill använda, till exempel nr “018”.

Markera vald kupa.

Ta fram din QR kod, och tryck OK för att scanna API koden och koppla ihop sensorn.

Du ska nu ha sensorn kopplad till vald bikupa. Se “Assigend hive”.

Vänta ett tag och se till att data laddas upp via din Gateway eller Mobil App Gateway. Verifiera därefter i din mobil Monitoring App eller Web tjänst att räknare syns.

Placering av sensor

Biräknare placeras på rätt höjd framför öppningen på bikupan så dina bin enkelt kan komma in och ut. Lådan ska ha solens ljus på sig för att batteriet ska laddas.

Se till att täppa för övriga öppningar så att bin inte kryper in-/ut på sidan av räknaren. Annars kommer räknaren inte räkna alla bin.

Se till så att du ser in igenom alla ingångarna och bin inte är blockerade för att krypa ut.

Se till att skydda räknar sensor mot fukt och regn och snö. Den tål inte vatten. Inför vintern säsongen tar du undan sensorn,

Innehåll