Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Uppdatera programvara i sensorer

Man kan manuellt uppdatera programvaran (firmware) till senaste version i sensorer Heart, Scale, Bee Counter och Gateway ifall eventuella problem uppstår.. Se till att byta och ha nytt 3V batteri i Heart.

Följande guide kan användas där Scale används som exempel.

Starta den röda Diagnostics App, och välj “Devices in range” samt vänta ett tag för att få upp lista på sensorer.

Välj den enhet som ska uppdateras, till exempel Scale 010 (3M+)

Se till att du ansluter , se “State  Connecting”.

Status ska visa “State  Connected”. 

Tryck tre gånger i snabb följd på Firmware versions nummret “Firmware 2.0.2.99”  så att en pil upp syns. 

Tryck på pilen upp för att välja starta uppgradering.

Tryck på verions nummer (i detta fall senaste version) “3.0.0.2” för att välja denna.

Verifiera att State Upgrading (xx %) sysn.

Status “State Resetting” syns. Stäng av röda App helt,  Starta den igen helt från början.

Verifiera att State Ready syns.

Starta om den röda Diagnostics Appen, och välj Devices in Range.

Eventuellt syns Humidity 0,0%, Temperature 0,0 C och  “Battery is low”, detta på grund av att mätvärden inte hunnit läsas av och uppdaterats inne i sensorn efter installation av programvara. Det uppdateras till rätt värden efter ett tag.

Välj Scale 010 (3M+)  och vänta för att se till att State Connected syns.

Nu är programvaran uppdaterad och visas som Firmware 3..0.0.2

Nu är uppdatering klar.

Innehåll