Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Kalibrera våg

Om du inser att vågen visar fel vikt bör den kalibreras.

• Lägg vågen på golvet

• Vågen måste vara tom

• Öppna Mobil App Diagnostics, den röda appen på din telefon

• Slå på Bluetooth

• Hitta den Scale du vill kalibrera

• Tryck på “kalibrering” längst ner till vänster. När kalibreringsfönstret visas, tryck på “fortsätt”

• Tryck på “ställ noll”

• Lägg så mycket vikt som du vet den exakta vikten av på vågen, helst mellan 10-20 kg

• Skriv denna vikt på raden: ställ in vikt (utan text “kg”)

• Tryck på “ställ in vikt” ta bort vikten från vågen

Upprepa om det fortfarande är fel.

Innehåll