Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Statusmeddelande

Status

Gul meddelanderuta: I fältet visas information som förklarar färgstatus mer i detalj och informerar biodlaren om ovanliga bi-förhållanden.

  • Allt är okej
  • Svärm varning
  • För hög luftfuktighet
  • Batterivarning

Väljare

Med väljarknapparna kan du som biodlare ställa in sin observation på om bina i bisamhället bär pollen, har täckta celler, öppna celler, färska larver, observera drottningens närvaro, observera drottningceller, och status för inspektionsbehov.

Väjarna påverkar inte de utvärderade datainsamlingen utan är bara anteckningar.

Table of Contents