Hoppa till innehåll
Vad kan vi hjälpa dig med?
< All Topics
Print

Statusmeddelande

Status

Gul meddelanderuta: I fältet visas information som förklarar färgstatus mer i detalj och informerar biodlaren om ovanliga bi-förhållanden.

  • Allt är okej
  • Svärm varning
  • För hög luftfuktighet
  • Batterivarning

Väljare

Med väljarknapparna kan du som biodlare ställa in sin observation på om bina i bisamhället bär pollen, har täckta celler, öppna celler, färska larver, observera drottningens närvaro, observera drottningceller, och status för inspektionsbehov.

Väjarna påverkar inte de utvärderade datainsamlingen utan är bara anteckningar.

Innehåll